Sorunuz mu var? Bizi Arayın (332) 324 11 20

Meram Belediyesi

Tıbbın Dehası İbn-i Sina

Türk Dünyası için önemli ilk 100 bilim adamı listesinin başında yer alır. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp, müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları, astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

slider image slider image slider image slider image

İbn-i Sinâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır. Bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir.

Ancak İbn-i Sinâ dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16.yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise19.yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan “el-Kânûn fî’t-Tıb” (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin birinci kitabı anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi, beşinci kitabı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Tıp araştırmalarının yanı sıra tıpta deontolojinin önemini vurgulayan ilk bilim adamıdır. Eserlerinde geçen “Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde âlet yoktur.” (Mikroskop) sözü bulaşıcı hastalıklara gözle görülemeyen yaratıkların sebep olduğunu belirtmesi mikroskobun olmadığı çağda ilginç bir nottur.

“Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!”
“ Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir.”

İbn-i Sinâ'nın söz konusu eseri incelendiğinde, konuları sistematik bir biçimde incelediği görülür. Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle vurgulamıştır. Hayatî tehlikenin çok yüksek olmasından dolayı pek gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermiştir.

Gözle de ilgilenmiş olan İbn-i Sinâ, döneminin seçkin fizikçilerinden İbn-i Heysem gibi, Göz-Işın Kuramı' nı savunmuş ve üst göz kapağının dışa dönmesi, sürekli beyaz renge veya kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi daha önce söz konusu edilmemiş hastalıklar hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.

•Hastalıklara neden olan "mikrobu" bulan ilk kişidir. Vitaminlerin, vücutta parçalanarak kana karıştığını dolayısıyla kanın taşıyıcı bir özelliği olduğunu ortaya koyan ilk kişidir.
•Vücuttaki yumuşak beyin dokusuyla sert kemik dokusunun iltihap kapabileceği düşüncesiyle yüzyıllardır doğru bilinen yanlışı çürüten kişidir.
•Sarılık ve Şarbon hastalıklarının nedenlerini gelişim süreçleriyle birlikte açıklamıştır.
•Ruh ve sinir hastalıklarına sahip kişilerin Avrupa' daki gibi karanlık odaya koyulmak veya zincire vurulmak yerine hastalara müzik eşliğinde bir tedavi uygulanabileceğini söylemiştir.
•İbni Sina, tıp ve felsefe alanına ağırlıklı olmak üzere ve diğer alanlarla birlikte toplam 200 kitap yazmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Bilimi’ nin kurucusu ve "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınmıştır.